Een kijkje in de keuken bij gemeente Eindhoven


Iedere maand nemen wij een kijkje in de keuken bij één van onze klanten en zetten wij deze in de spotlight door middel van een oriënterend interview. Deze maand zijn wij op bezoek geweest bij Daniëlle van Bakel, werkzaam bij Gemeente Eindhoven. Daniëlle van Bakel is geboren en getogen in Eindhoven. “Ik kan soms aan bepaalde uitspraken nog horen uit welk stadsdeel iemand komt”. Zij is werkzaam bij de gemeente Eindhoven, een container begrip noemt zij dit. Haar motto is “Geniet van het leven, élke minuut van de dag!” Naast reizen is sport haar grote passie, waarin ze een beroepsopleiding heeft gevolgd. Zij heeft in de periode van 1980-2013 met veel ambitie in verschillende functies in de sportsector gewerkt. “In 2013 was het tijd voor iets anders en stapte ik over naar heel ander werk. Ik ging uit mijn comfortzone; een hele nieuwe uitdaging!”

De visie/missie en de toekomstplannen van het bedrijf
Bij de gemeente Eindhoven is Daniëlle nu werkzaam in de sector ruimtelijk domein, op de afdeling gebiedsexpertise. “Sinds januari van dit jaar werk ik als gebiedscoördinator voor een leefbare stad. Aan mijn werk zijn de thema’s als veiligheid, fysieke zaken, sociale zaken en economische zaken verbonden. Mijn rol is die van aanspreekpunt, regievoerder, makelaar en vooral verbinder voor collectieve vragen, signalen en initiatieven. Ik ben namens de gemeente de “ogen en oren in de buurt” en stimuleer met name de eigen kracht van bewoners en partners. Mijn collega’s en ik werken steeds meer vanuit de vraag van bewoners en partners in de stad en baseren daar ons netwerk en dialoog met mensen op. Dat is op mijn lijf geschreven!”

De wijken waarvoor Daniëlle als gemeentelijke vertegenwoordiger aanspreekbaar en verantwoordelijk is, liggen in stadsdeel Gestel binnen de ring Schrijversbuurt, Hagenkamp en Oude Spoorbaan. Een scala aan activiteiten is onderdeel van haar breed uitlopende functie. Deze activiteiten variëren van het gezamenlijk opstellen van een gebiedsagenda, de herinrichting van een woonstraat, het invoeren van betaald parkeren, de renovatie van een speelvoorziening, tot het terugdringen van overlast of het adviseren en stimuleren van bewonersorganisaties. In haar netwerk zijn onder andere bewonersorganisaties, wijkplatforms, woningcorporaties, Politie, WIJeindhoven, ondernemers, Lumensgroep, scholen, maatschappelijke- en zorgorganisaties en een aantal afdelingen van de gemeente Eindhoven betrokken.

Ook verleent zij medewerking aan stedelijke – en gebiedsprojecten, zoals Gestel Gezond, De reis van de Klant en Themasessies. Waar gewenst ondersteunt zij ook andere gebiedscoördinatoren.

Vijf woorden die Daniëlle van Bakel als persoon goed omschrijven: resultaat- en doelgericht, proactief, teamplayer, inlevingsvermogen en netwerker.

Samenwerking 2Support
Daniëlle van Bakel kwam in 2015 voor het eerst in contact met 2Support via haar collega gebiedscoördinator Eric van Doren. Jolanda en het team van 2Support ontfermen zich al 5 jaar over de uitwerking van de notulen van diverse wijkoverleggen en vergaderingen van klankbordgroepen voor de gemeente Eindhoven. Daniëlle ervaart de samenwerking met 2Support als zeer prettig. “De samenwerking bevalt mij goed, de communicatie met 2Support is open en direct, informeel en het is duidelijk wie wat doet en wanneer. In sommige overlegsituaties is het fijn dat ik me kan concentreren op mijn kerntaak als voorzitter, omdat ik dan niet hoef te notuleren. Daarnaast zijn de stukken beter gearchiveerd en makkelijk terug te vinden.”

Waarom zou je andere bedrijven een samenwerking met 2Support adviseren?
“Kort gezegd: 2Support is servicegericht, to the point en een prettige partner om mee samen te werken.”

Persoonlijke werkervaringen
“Indertijd werkte ik op een groot gemeentelijk sport- en vrijetijdscomplex in Eindhoven-Noord, waar plannen werden voorbereid om naschoolse sportactiviteiten op te zetten. Er werd een ambitieus project voorbereid, waarvoor we ook externe subsidie wilden verkrijgen. Ik ging met mijn toenmalige baas naar het ministerie van VWS om onze aanvraag toe te lichten. De commissie gaf ons daarop te kennen: “Jullie plan is hoogmoedswaanzin en niet realiseerbaar”. “We werden weggestuurd met de mededeling dat het een onhaalbaar plan was. Nou, we gingen echt niet bij de pakken neerzitten en besloten met een aantal partners om tóch te starten met het project. Dat pakte heel succesvol uit: alle betrokkenen waren laaiend enthousiast. Het ministerie belde mij een jaar na de start op en wilde toch praten of ze geen blauwdruk konden krijgen van het projectplan. Dat wilden we wel, maar wel op basis van een financiële tegenprestatie. We hebben daarvan als gemeentelijke vertegenwoordigers geleerd om in vervolgtrajecten als overheidsorganisatie (non-profit) op onderdelen ook commerciëler te denken en op basis van cofinanciering.”

Ja, ik wil best hard werken, maar het kan niet zo zijn dat ik dag en nacht beschikbaar ben. Ontspannen op z'n tijd is noodzakelijk, dat zeg ik ook als echte Bourgondiër haha! Ik geloof er echt in: je bent de regisseur van je eigen leven”.

Hoe zorg je ervoor dat je werk en privé gescheiden houdt?
“Door schade en schande ben ik wijs geworden. De scheiding tussen privé en werk is bespoedigd omdat ik door mijn grote betrokkenheid en het feit dat ik toen moeilijk “nee” kon zeggen, bijna onderuit ging met allerlei lichamelijke klachten. Ik heb daarvan geleerd om mezelf meer in acht te nemen en vrij strikt te zijn. En bijzaken van hoofdzaken te scheiden. Ik open bijvoorbeeld mijn mailbox niet ’s avonds, in het weekend of op vakantie; dat is echt mijn vrije tijd. Uiteraard ben ik in geval van calamiteiten wel beschikbaar. Mensen om me heen vertalen dit vaak naar: je bent erg enthousiast, maar ook erg relaxt. Ja, ik wil best hard werken, maar het kan niet zo zijn dat ik dag en nacht beschikbaar ben. Ontspannen op z´n tijd is noodzakelijk, dat zeg ik ook als echte Bourgondiër haha! Ik geloof er echt in: je bent de regisseur van je eigen leven.”

Wat zijn je persoonlijke doelen op werkgebied?
Daniëlle vindt plezier hebben in haar werk en duidelijk zijn in haar rol als gebiedscoördinator belangrijk. “Je moet zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Ik houd van het werken met en voor mensen én resultaatgericht werken, daar krijg ik echt energie van!” Ze wil graag voor bewoners en partijen in haar buurten aanspreekpunt zijn en aan serviceverlening kunnen doen. Zij helpt hen graag op weg of faciliteert zaken, om zo samen een leefbare en veilige buurt te realiseren.

Heb je jezelf wel eens laten meeslepen door een probleem?
“Ik was destijds betrokken bij een project in de Kruidenbuurt en er ontstond een meningsverschil met de bewonersvereniging. Zij vonden dat ik het project erg onzorgvuldig had voorbereid. Wat me vooral raakte, was hun opmerking “dat ik helemaal niets van het werken met vrijwilligers wist, omdat ik bij de gemeente werkte. “Oei dat deed zeer; ik ervaarde het als een persoonlijke aanval en kon wel janken! Zeker omdat ik al vanaf mijn 16e jaar met volle inzet vrijwilligerswerk heb gedaan bij diverse sportverenigingen- en bonden en sociale instellingen. Ik heb vervolgens contact met hen opgenomen en de kwestie in een 1 op 1 gesprek uitgepraat. Toen de kou uit de lucht was, ontstond er een goede zakelijke verstandhouding. Een open gesprek waarin je je in je kwetsbaarheid opstelt, kan heel positief werken.”

+31 (0)40 – 2141 750

info@2support.nl